PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

Dzwoniąc na infolinię prawną połączysz się z naszym doradcą prawnym, który udzieli Ci wyczerpujących informacji prawnych oraz wskaże jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Na infolinii prawnej zapłacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest darmowe.

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4,92 zł / min

 

Infolinia prawna czynna jest w dniach:

Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00

Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

 

Świadczymy pomoc prawną między innymi w takich dziedzinach polskiego prawa jak:

  • prawo rodzinne – m.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;
  • prawo cywilne – m.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;
  • prawo spadkowe – m.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • prawo pracy – m.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;
  • prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;
  • prawo administracyjne – m.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;
  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości;
  • prawo konsumentów – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;
  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe.

 

Zalety korzystania z profesjonalnych porad prawnych przez telefon:

Infolinia prawna umożliwia rozmowę z doradcą prawnym z dowolnego miejsca w Polsce. Zatem porady prawne przez telefon dają również mieszkańcom miasta Poznań możliwość skonsultowania się z doświadczonym prawnikiem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa konsumentów czy też prawa administracyjnego. Oczekiwanie na zgłoszenie doradcy prawnego jest bezpłatne, zaś opłata jest pobierana tylko za rzeczywisty czas rozmowy ze specjalistą.